Ostala zabava | Korisne informacije za sve.

Da li je moguće klonirati osobu?

Da li je moguće klonirati čovjeka? To čak ni teoretski nije moguće, jer je etička pitanja besmisleno razmatrati! Možda se neko sjeća da je pronađen mamut s krvlju koja se ne smrzava ... Nešto nije klonirano, ali zašto? Organi bi teoretski trebali klonirati ...