Arhitektura, skulptura | Korisne informacije za sve.

Šta je realizam? ...

Šta je realizam? ... Realizma ima u slikarstvu, književnosti, filozofiji ... Šta si ti? Reali # 769; gm, u filozofiji, filozofski izraz koji se koristi za označavanje smjera koji postulira postojanje stvarnosti neovisne o spoznajućem subjektu. Reali # 769; smjer gm ...

Ko je atena?

ko je athena? Drevna grčka božica rata i mudrosti. Atena je drevna grčka božica mudrosti, zaštitnica rata, prepuštena. U rimskom panteonu pod imenom Minerva. E simboli: sova, štit, koplje i krava. Athena je ...