Škole | Korisne informacije za sve.

Indirektno okretanje

Indirektni razvoj Indirektni razvoj, ili razvoj s metamorfozama, organizam, kada se pojavi, potakne budovu u zreli organizam, prizove vaštovaju jednostavnijeg, možda majčinski specifičnog organizma, takav embrij može se nazvati ličinkom. Ličinka gunđa, ...

šta znači prefiks

što znači prefiks U prefiks y znači završetak radnje: utopljen, pobjegao, nestao. Prefiks je mali dio riječi koji se dodaje riječi da bi se promijenila, na primjer: Objasni, Pojačaj, Razmisli ...

morfološka analiza

morfološka analiza hvala ti Irina veliko hvala! Irina, ili možete napisati morfološku analizu zamjenice CAM; Ko ne upravlja sobom, neće uputiti drugog. Kakva je zemlja, takva je i ...

šta je poludje, groblja, lekcije

šta je poliudje, dvorišta, lekcije KOZACHKA Polyudye je metoda prikupljanja harača od istočnoslovenskih plemena, koja se prakticirala u Rusiji od 9 do 12 stoljeća. Pogost je malo naselje, središte župe, sa crkvom i grobljem, sa svećeničkim kućama ...

Koji literatura je u klasi 8?

Koji se radovi iz književnosti održavaju u 8. razredu? BONYA, prošli smo samo s vašeg popisa "Kapetanova kći", "Generalni inspektor", "Šinjel" i "Mračna aleja", iako ja učim u klasi sa dubinskim proučavanjem ruskog jezika ...