Zakon o radu | Korisne informacije za sve.

Šta zaposlen u kadrovskom odeljenju

Šta zaposlenik odjela za ljudske resurse obavlja 30 radnih funkcija ... je li to stvarno stvarno ??? je li kompatibilan sa životom ?? horor ... kadrovi su odvojeni kadrovima HR SPECIJALIST Poslovne odgovornosti. Obavlja poslove na popunjavanju organizacije osobljem ...