Ostala područja poslovanja | Korisne informacije za sve.

Šta je balans?

Šta je ravnoteža? ravnoteža novca na računu u minusu ili u plusu Ravnoteža, uravnoteženje. Sistem pokazatelja koji karakteriziraju odnos ili ravnotežu u bilo kojoj pojavi koja se neprestano mijenja. Skup primitaka i rashoda, imovine ...