Ostale životinje | Korisne informacije za sve.

Šta su saprotrofi?

Šta su saprotrofi? sa grčkog. sapros truli i ... trofi), heterotrofni organizmi koji koriste organsku hranu za ishranu. veze mrtvih tijela ili izmet (izmet) životinja. Učestvovanje u mineralizaciji organskog. spojevi, S. predstavljaju važne ...